els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera els comtes de barcelona i el seu temps. Pere Formiguera

Els comtes de Barcelona i el seu temps (2010)

Imatges realitzades per il·lustrar el llibre del mateix nom, escrit per Josep M. Soria i editat per la Fundació Comtes de Barcelona, l'any 2010.