solo. Pere Formiguera requiem. Pere Formiguera

Escenografia

Dos projectes realitzats per la Camerata Sant Cugat, per il·lustrar fotogràficament dos dels seus espectacles.