nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera nu. Pere Formiguera

Nu

El cos és segurament, l'única cosa que, per fi, ens pertany a cada un. L'única que ningú ens pot arrabassar. Ortodòxies al marge, el cos humà és intrínsecament bell perquè conté i transmet la bellesa d'esperit i la dignitat de la persona que el posseeix.


P. F.